Otázky? Zavolajte nám: +421 904 902 901
ikf@ikf.sk

Každý môže rozvíjať svoje zručnosti

Informujeme verejnosť a našich klientov, že spoločnosť IKF Service, s.r.o. bude realizovať projekt "Každý môže rozvíjať svoje zručnosti". O začiatku a výsledkoch budeme informovať priebežne.

Priebežne budeme aktualizovať výsledky projektu.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ESF a EFRR.

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk