Otázky? Zavolajte nám: +421 904 902 901
ikf@ikf.sk

Údaje máp
Údaje máp ©2018 Google
Údaje mápÚdaje máp ©2018 Google
Údaje máp ©2018 Google
Mapa
Satelitné
3066

Kontaktujte nás

 
 
 
 

Sídlo spoločnosti:

 

Karpatská 15, 058 01 Poprad
(budova Business centra – bývalý Naftoprojekt)

 
 
 
 
www.ikf.sk
 

Fakturačné údaje:

 
IČO: 36504254
 
DIČ: 2021985735
 
IČ DPH: SK2021985735
 
 
Zapísaná: OR Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16070/P
 
 
Zastúpená: Ing. Dušan Faix, konateľ
 
IBAN: SK79 1100 0000 0026 2479 6675
 
SWIFT: TATRSKBX