Otázky? Zavolajte nám: +421 904 902 901
ikf@ikf.sk
 

O spoločnosti

 

Spoločnosť IKF Service, s.r.o. bola založená v apríli 2005 Dipl. Ing. Dušanom Faixom. Motiváciou pre založenie tejto firmy bol stále rastúci dopyt malých a stredných investorov po komplexných službách v súvislosti s prípravou a priebehom ich investičných zámerov na Slovensku. Od svojho založenia firma IKF Service, s.r.o. ponúka komplexný servis pre investorov ako pomoc pri realizácii ich plánov.

Spoločnosť v stavebnom procese riadi a organizuje stavebné diela a investičné zámery investora cez vyhotovenia projektovej dokumentácie, energetických auditov až po odovzdanie stavby a uvádzanie technologických zariadení do prevádzky.

Cieľom firmy IKF Service, s.r.o. je prostredníctvom odborného komplexného servisu, flexibilnými a kvalitnými službami urýchliť a efektívne riadiť investičné procesy investorovi.

Tvoríme tím profesionálov, ktorý na základe znalostí, skúseností, aktuálnych a presných informácií poskytuje komplexný servis tzv.: „Projekt na Kľúč“.

Našimi klientami sú právnické osoby, fyzické osoby, mestá a obce.

Spokojnosť a naplnenie zámeru investora je pre nás doménou.

Veríme, že Vás naša ponuka služieb osloví a tešíme sa na spoluprácu.Zameranie na klienta / Osobný prístup / Komplexné služby

 
3066
 
13 rokov Skúseností
viac ako 16 mil. EURVýška získaných finančných prostriedkov z eurofondov
103 projektov Prefosionálnych výsledkov
59 projektov Počet úspešných projektov riešených cez eurofondy