Otázky? Zavolajte nám: +421 904 902 901
ikf@ikf.sk

Obnova kultúrno-historických pamiatok

20180503130816_shutterstock_551556004-min.jpg

Základné dokumenty predstavujúce rámec pre čerpanie pomoci z Nórskeho finančného...

Nórsky finančný mechanizmus

Základné dokumenty predstavujúce rámec pre čerpanie pomoci z Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021 boli podpísané dňa 28. Novembra 2016 v priestoroch Úradu vlády SR.

Aktuálne prebieha v rámci každého dohodnutého programu proces prípravy tzv. osnov programov – “Concept Notes”, ktoré budú predložené Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli.

Následne po predložení jednotlivých vypracovaných osnov bude prebiehať ich schvaľovací proces zo strany donorov. Až po schválení osnov, môžu programoví operátori, t.j. inštitúcie zodpovedné za implementácie jednotlivých programov pristúpiť k príprave a k zverejneniu jednotlivých výziev.

Viac info tu: http://www.eeagrants.sk/