Otázky? Zavolajte nám: +421 904 902 901
ikf@ikf.sk

Zníženie energetickej náročnosti budov

20180503130915_shutterstock_631509563-min.jpg

Zníženie energetickej náročnosti budov – pre verejný sektor a právnické osoby

  1. Zníženie energetickej náročnosti budov – pre verejný sektor a právnické osoby

V rámci programového obdobia 2014 -2020 sú vyčlenené nemalé prostriedky na znižovanie energetickej náročnosti objektov samosprávy, verejnej správy a štátnych budov, ale aj objektov vo vlastníctve a správe súkromných podnikov.

Žiadatelia môžu pomocou príspevku financovať zníženie spotreby energie pri prevádzke napr.:

• administratívnych budov, obecných úradov (verejná správa aj právnické osoby)

• škôl a školských zariadení (verejná správa)

• kultúrnych domov (verejná správa)

• viacúčelových budov a zariadení (verejná správa)

• výrobných hál (právnické osoby)

• skladov a medzioperačných skladov (právnické osoby)

Viac info tu: ENERGETICKA_EFEKTIVNOST_info_O ENERGETICKA_EFEKTIVNOST_info_P